PERSPECTIVEV3 File

? Cách mở file .PERSPECTIVEV3? Những phần mềm mở file .PERSPECTIVEV3 và sửa file lỗi. Convert Text PERSPECTIVEV3 file sang định dạng khác.

.PERSPECTIVEV3 File Extension

   
File name PERSPECTIVEV3 File
File Type Xcode Project Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PERSPECTIVEV3 là file gì?

PERSPECTIVEV3 là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi Xcode, một ứng dụng giúp người dùng phát triển phần mềm trong Mac OS X; cửa hàng cài đặt cục bộ tham chiếu bởi Xcode để duy trì "quan điểm" của người dùng của ứng dụng; bao gồm các thiết lập dự án, chẳng hạn như kích thước cửa sổ và vị trí trên màn hình của bạn; tương tự như các tập tin .PERSPECTIVE.

What is a PERSPECTIVEV3 file?

File created by Xcode, an application that helps users develop software in Mac OS X; stores local settings referenced by Xcode to maintain the user's "perspective" of the application; includes project settings, such as the window size and placement on your screen; similar to the .PERSPECTIVE file.

Cách mở .PERSPECTIVEV3 file

Để mở file .PERSPECTIVEV3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PERSPECTIVEV3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PERSPECTIVEV3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PERSPECTIVEV3 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PERSPECTIVEV3

File .PERSPECTIVEV3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *