PET File

? Cách mở file .PET? Những phần mềm mở file .PET và sửa file lỗi. Convert Binary PET file sang định dạng khác.

.PET File Extension

   
File name PET File
File Type 1Puppy Linux Install Package
Nhà phát triển Barry Kauler
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (11 Bình chọn)

File .PET là file gì?

PET là Compressed Files - 1Puppy Linux Install Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Barry Kauler.

gói ứng dụng tạo ra cho Puppylinux; thường được sử dụng để cài đặt chương trình phần mềm; lưu trong một lưu trữ trong một "tarball" nén định dạng lưu trữ (tệp .tgz) với một checksum md5sum gắn vào phía sau.

What is a PET file?

Application package created for PuppyLinux; typically used for installing software programs; saved in a stored in a "tarball" compressed archive format (.TGZ files) with an md5sum checksum appended to the end.

Cách mở .PET file

Để mở file .PET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PET do người dùng đóng góp.

  • PETget
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • 7-zip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .PET

File .PET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *