PEX File

? Cách mở file .PEX? Những phần mềm mở file .PEX và sửa file lỗi. Convert N/A PEX file sang định dạng khác.

.PEX File Extension

   
File name PEX File
File Type 1Merak Peep Data File
Nhà phát triển Merak
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .PEX là file gì?

PEX là Data Files - 1Merak Peep Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Merak.

mô hình lưu trữ dữ liệu và các báo cáo được tạo ra với Merak Peep, một chương trình đánh giá kinh tế dầu khí; sử dụng để tạo ra "thế nào nếu" kịch bản, phân tích rủi ro và sự nhạy cảm của thị trường, mức sản xuất dự báo, và trữ lượng ước tính.

What is a PEX file?

Stores data models and reports created with Merak Peep, a petroleum economic evaluation program; used to create "What if" scenarios, analyze risks and market sensitivity, forecast production levels, and estimate reserves.

Cách mở .PEX file

Để mở file .PEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEX do người dùng đóng góp.

  • West E-Transcript Bundle Viewer
  • Photo Explosion Deluxe
  • Photo Explosion Deluxe
  • Photo Explosion SE
  • Photo Explosion
  • PSPlotX
  • PSPlotX

Chuyển đổi file .PEX

File .PEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *