PEZ File

? Cách mở file .PEZ? Những phần mềm mở file .PEZ và sửa file lỗi. Convert Binary PEZ file sang định dạng khác.

.PEZ File Extension

   
File name PEZ File
File Type Prezi Desktop Presentation
Nhà phát triển Prezi
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (33 Bình chọn)

File .PEZ là file gì?

PEZ là Data Files - Prezi Desktop Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Prezi.

Trình diễn được tạo bởi Prezi Desktop, một chương trình sử dụng để làm "bài thuyết trình phóng to," có tính năng một khung duy nhất có thể được trích gay gắt, xoay, và thu nhỏ để xem ghi chú và hình ảnh khác nhau trên vải; thể chứa một số khung đóng băng thu nhỏ mà người dẫn chương trình có thể điều hướng thông qua tuần tự.

What is a PEZ file?

Presentation created by Prezi Desktop, a program used for making "zooming presentations," which feature a single canvas that can be panned, rotated, and zoomed to view different notes and pictures on the canvas; may contain several zoomed freeze frames that the presenter can navigate through sequentially.

Cách mở .PEZ file

Để mở file .PEZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEZ do người dùng đóng góp.

  • Prezi.com
  • Prezi Desktop
  • Prezi Desktop
  • Prezi

Chuyển đổi file .PEZ

File .PEZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *