PF2 File

? Cách mở file .PF2? Những phần mềm mở file .PF2 và sửa file lỗi. Convert N/A PF2 file sang định dạng khác.

.PF2 File Extension

   
File name PF2 File
File Type GRUB Font File
Nhà phát triển Colin Bennett
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .PF2 là file gì?

PF2 là Font Files - GRUB Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Colin Bennett.

tập tin Một PF2 là một tập tin phông chữ được sử dụng bởi GNU GRUB (Grand Unified Bootloader), một boot loader multi-boot được sử dụng để chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Nó được lưu trong định dạng PF2, mà là một đơn giản và định dạng phông chữ bitmap nhỏ gọn hỗ trợ Unicode.

What is a PF2 file?

A PF2 file is a font file used by GNU GRUB (GRand Unified Bootloader), a multi-boot boot loader used for running multiple operating systems on the same computer. It is saved in the PF2 format, which is a simple and compact bitmap font format that supports Unicode.

Cách mở .PF2 file

Để mở file .PF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PF2 do người dùng đóng góp.

  • GNU GRUB

Chuyển đổi file .PF2

File .PF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *