PFA File

? Cách mở file .PFA? Những phần mềm mở file .PFA và sửa file lỗi. Convert N/A PFA file sang định dạng khác.

.PFA File Extension

   
File name PFA File
File Type Printer Font ASCII File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .PFA là file gì?

PFA là Font Files - Printer Font ASCII File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Adobe Type 1 font chữ chứa đường nét của các nhân vật trong phông chữ; định dạng trong văn bản ASCII (một định dạng con người có thể đọc được); nên được lưu trữ trong thư mục Fonts hệ thống.

What is a PFA file?

Adobe Type 1 font containing outlines of characters within the font; formatted in ASCII text (a human-readable format); should be stored in the system Fonts folder.

Cách mở .PFA file

Để mở file .PFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFA do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • 3D Photo Browser
  • 3D Photo Browser
  • 3DBrowser
  • Media Player Classic
  • GraphicsMagick
  • GraphicsMagick

Chuyển đổi file .PFA

File .PFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *