PFB File

? Cách mở file .PFB? Những phần mềm mở file .PFB và sửa file lỗi. Convert Binary PFB file sang định dạng khác.

.PFB File Extension

   
File name PFB File
File Type Printer Font Binary File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (21 Bình chọn)

File .PFB là file gì?

PFB là Font Files - Printer Font Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Adobe Type 1 font cho Windows; tương tự như một tập tin .PFA, nhưng đã được mã hóa dưới dạng nhị phân; đòi hỏi sự tập .PFM liên quan cũng; cả các tập tin PFB và PFM nên được lưu trữ trong thư mục Fonts hệ thống để hoạt động.

What is a PFB file?

Adobe Type 1 font for Windows; similar to a .PFA file, but has been encoded in binary format; requires the associated .PFM file as well; both the PFB and PFM files should be stored within the system Fonts folder in order to be active.

Cách mở .PFB file

Để mở file .PFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFB do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • FontForge
  • 3D Photo Browser
  • Adobe PageMaker
  • Adobe PageMaker

Chuyển đổi file .PFB

File .PFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *