PFC File

? Cách mở file .PFC? Những phần mềm mở file .PFC và sửa file lỗi. Convert N/A PFC file sang định dạng khác.

.PFC File Extension

   
File name PFC File
File Type AOL Personal File Cabinet
Nhà phát triển AOL
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .PFC là file gì?

PFC là Data Files - AOL Personal File Cabinet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AOL.

định dạng tập tin được sử dụng bởi America Online để lưu trữ yêu thích (bookmark), cũng như các thông điệp e-mail và thông tin liên lạc; có thể bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ đường phố, thông tin công ty, nhóm và danh sách phân phối.

What is a PFC file?

File format used by America Online to store favorites (bookmarks), as well as e-mail messages and contact information; may include email addresses, phone numbers, street addresses, company information, groups, and distribution lists.

Cách mở .PFC file

Để mở file .PFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFC do người dùng đóng góp.

  • PFCEx
  • Connected ePreserver
  • Connected ePreserver
  • Media Player Classic
  • PFCLOAD
  • FilingCentral
  • FilingCentral

Chuyển đổi file .PFC

File .PFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *