PFL File

? Cách mở file .PFL? Những phần mềm mở file .PFL và sửa file lỗi. Convert N/A PFL file sang định dạng khác.

.PFL File Extension

   
File name PFL File
File Type 1PDFill Project File
Nhà phát triển PlotSoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .PFL là file gì?

PFL là Page Layout Files - 1PDFill Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PlotSoft.

tài liệu PDF chỉnh sửa tạo ra với PDFill, một chương trình chỉnh sửa PDF; có thể bao gồm văn bản bổ sung, hình ảnh, nổi bật, ý kiến, và các hình thức với các lĩnh vực có thể chỉnh sửa; có thể được xuất ra dưới dạng một file .PDF chuẩn.

What is a PFL file?

Modified PDF document created with PDFill, a PDF editing program; may include additional text, images, highlights, comments, and forms with editable fields; can be exported as a standard .PDF file.

Cách mở .PFL file

Để mở file .PFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFL do người dùng đóng góp.

  • Quicken WillMaker Plus
  • PDFill PDF Editor with FREE PDF Writer and PDF Tools
  • PDFill PDF Editor with FREE PDF Writer and PDF Tools
  • Pavtube Video Converter
  • Printfil
  • PDFill PDF Editor with PDF Writer and PDF Tools
  • PDFill PDF Editor with PDF Writer and PDF Tools

Chuyển đổi file .PFL

File .PFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *