PFM File

? Cách mở file .PFM? Những phần mềm mở file .PFM và sửa file lỗi. Convert N/A PFM file sang định dạng khác.

.PFM File Extension

   
File name PFM File
File Type Printer Font Metrics File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .PFM là file gì?

PFM là Font Files - Printer Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Adobe Type 1 font chữ được sử dụng bởi hệ điều hành Microsoft Windows; bao gồm các phép đo của các nhân vật trong phông chữ; đòi hỏi một tập tin .PFB liên quan cho phông chữ; không chứa các ký tự chữ thực tế, nhưng giúp font trong file PFB sẽ được hiển thị một cách chính xác.

What is a PFM file?

Adobe Type 1 font used by the Microsoft Windows operating system; includes measurements of characters within the font; requires an associated .PFB file for the font; does not contain the actual font glyphs, but helps the font in the PFB file to be displayed correctly.

Cách mở .PFM file

Để mở file .PFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Type Manager
  • Ashampoo Photo Commander
  • Ashampoo Photo Commander
  • Adobe Type Manager for NT
  • MysticThumbs
  • Ashampoo Photo Commander FREE
  • Ashampoo Photo Commander FREE

Chuyển đổi file .PFM

File .PFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *