PGI File

? Cách mở file .PGI? Những phần mềm mở file .PGI và sửa file lỗi. Convert Binary PGI file sang định dạng khác.

.PGI File Extension

   
File name PGI File
File Type Video Recording File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .PGI là file gì?

PGI là Video Files - Video Recording File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi các thiết bị ghi video khác nhau, bao gồm cả những từ Panasonic, JVC, và Canon; chứa dấu thời gian, thời gian, và các thông tin tiêu đề cho đoạn video ghi lại; thường được tìm thấy với các file .mod và .MOI.

What is a PGI file?

File created by various video recording devices, including those from Panasonic, JVC, and Canon; contains timestamp, duration, and title information for recorded videos; typically found with .MOD and .MOI files.

Cách mở .PGI file

Để mở file .PGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGI do người dùng đóng góp.

  • ChessBase
  • PowerDVD
  • PowerDVD
  • ChessBase Light
  • Movie Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PGI

File .PGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *