PGN File

? Cách mở file .PGN? Những phần mềm mở file .PGN và sửa file lỗi. Convert N/A PGN file sang định dạng khác.

.PGN File Extension

   
File name PGN File
File Type Portable Game Notation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (54 Bình chọn)

File .PGN là file gì?

PGN là Game Files - Portable Game Notation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin văn bản dựa trên sử dụng để di chuyển bản ghi trong một trận đấu cờ vua; cũng bao gồm tên sự kiện, địa điểm, ngày, tròn, tên người chơi, và kết quả của trò chơi.

What is a PGN file?

Text-based file format used to record moves in a chess match; also includes the event name, location, date, round, player names, and result of the game.

Cách mở .PGN file

Để mở file .PGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGN do người dùng đóng góp.

  • ChessBase
  • ChessBase Fritz
  • ChessBase Fritz
  • WinBoard Startup Dialog
  • Shredder Classic
  • ChessBase Light
  • ChessBase Light

Chuyển đổi file .PGN

File .PGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *