PGS File

? Cách mở file .PGS? Những phần mềm mở file .PGS và sửa file lỗi. Convert N/A PGS file sang định dạng khác.

.PGS File Extension

   
File name PGS File
File Type PageStream Document
Nhà phát triển Grasshopper
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PGS là file gì?

PGS là Page Layout Files - PageStream Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Grasshopper.

Tài liệu được tạo ra và được sử dụng bởi PageStream, một chương trình xuất bản tài liệu cross-platform; chứa các yếu tố tài liệu chẳng hạn như khối văn bản, hình ảnh, định dạng, phong cách, và các đối tượng.

What is a PGS file?

Document created and used by PageStream, a cross-platform document publishing program; contains document elements such as text blocks, images, formatting, styles, and objects.

Cách mở .PGS file

Để mở file .PGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGS do người dùng đóng góp.

  • Grasshopper PageStream
  • POK�MON Simulator
  • POK�MON Simulator
  • PhotoGrav
  • DreamCoder for PostgreSQL
  • Granada Writer Application
  • Granada Writer Application

Chuyển đổi file .PGS

File .PGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *