PHN File

? Cách mở file .PHN? Những phần mềm mở file .PHN và sửa file lỗi. Convert N/A PHN file sang định dạng khác.

.PHN File Extension

   
File name PHN File
File Type Algodoo Phun Phunlet
Nhà phát triển Algoryx Simulation
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PHN là file gì?

PHN là Game Files - Algodoo Phun Phunlet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Algoryx Simulation.

cảnh hoạt hình, hay "phunlet," tạo ra với Phun, một chương trình tạo vật lý 2D; lưu trong một định dạng văn bản có chứa các đối tượng và thuộc tính đối tượng.

What is a PHN file?

Animation scene, or "phunlet," created with Phun, a 2D physics creation program; saved in a text format that contains objects and object properties.

Cách mở .PHN file

Để mở file .PHN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHN do người dùng đóng góp.

  • Algodoo
  • Algodoo Phun edition
  • Algodoo Phun edition
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Dekart SIM Manager
  • Dekart SIM Manager

Chuyển đổi file .PHN

File .PHN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *