PHO File

? Cách mở file .PHO? Những phần mềm mở file .PHO và sửa file lỗi. Convert Binary PHO file sang định dạng khác.

.PHO File Extension

   
File name PHO File
File Type 1Gerber Photoplot File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .PHO là file gì?

PHO là CAD Files - 1Gerber Photoplot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ucamco.

Tập tin được tạo ra bởi bảng mạch in (PCB) các ứng dụng thiết kế; chứa một photoplot, mà là một hình ảnh được tạo ra một thiết kế PCB có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất PCBs; thường được tạo ra từ một tập tin .GBR và có thể được xem trong nhiều ứng dụng tương thích Gerber.

What is a PHO file?

File created by printed circuit board (PCB) design applications; contains a photoplot, which is a generated image of a PCB design that can be used in the process of manufacturing PCBs; often generated from a .GBR file and can be viewed in several Gerber compatible applications.

Cách mở .PHO file

Để mở file .PHO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHO do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CSiEDA5 Gerber Designer
  • Mbrola Tools
  • Shimadzu Common Container
  • Shimadzu Common Container

Chuyển đổi file .PHO

File .PHO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *