PHOTOSHOW File

? Cách mở file .PHOTOSHOW? Những phần mềm mở file .PHOTOSHOW và sửa file lỗi. Convert N/A PHOTOSHOW file sang định dạng khác.

.PHOTOSHOW File Extension

   
File name PHOTOSHOW File
File Type Roxio PhotoShow Project
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PHOTOSHOW là file gì?

PHOTOSHOW là Video Files - Roxio PhotoShow Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Solutions.

Slide show dự án tạo ra bởi Roxio PhotoShow, một chương trình bao gồm Roxio Creator sử dụng để tạo slide show cá nhân; thường chứa hình ảnh kỹ thuật số và video; có thể được ghi ra đĩa DVD hoặc xuất khẩu sang các định dạng video .WMV và .MPG.

What is a PHOTOSHOW file?

Slide show project created by Roxio PhotoShow, a program included with Roxio Creator used for creating personal slide shows; often contains digital photos and videos; can be burned to a DVD or exported to the .WMV and .MPG video formats.

Cách mở .PHOTOSHOW file

Để mở file .PHOTOSHOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHOTOSHOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHOTOSHOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHOTOSHOW do người dùng đóng góp.

  • Roxio PhotoShow

Chuyển đổi file .PHOTOSHOW

File .PHOTOSHOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *