PI1 File

? Cách mở file .PI1? Những phần mềm mở file .PI1 và sửa file lỗi. Convert N/A PI1 file sang định dạng khác.

.PI1 File Extension

   
File name PI1 File
File Type Degas Low Resolution Image File
Nhà phát triển Degas
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PI1 là file gì?

PI1 là Raster Image Files - Degas Low Resolution Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Degas.

Bitmap định dạng đồ họa được sử dụng bởi Degas, một biên tập viên hình ảnh cho các máy tính Atari ST; phiên bản thấp độ phân giải (320x200) mà hỗ trợ 16 màu sắc; có thể được mở bằng Degas trên các hệ thống Atari hoặc với các chương trình hình ảnh xem khác nhau dành cho Mac và PC.

What is a PI1 file?

Bitmap graphic format used by DEGAS, an image editor for Atari ST computers; low resolution version (320x200) that supports 16 colors; can be opened using Degas on Atari systems or with various image viewing programs for Mac and PC.

Cách mở .PI1 file

Để mở file .PI1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PI1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PI1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PI1 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PI1

File .PI1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *