PICNC File

? Cách mở file .PICNC? Những phần mềm mở file .PICNC và sửa file lỗi. Convert Binary PICNC file sang định dạng khác.

.PICNC File Extension

   
File name PICNC File
File Type Houdini 3D Compositing Image
Nhà phát triển Side Effects Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PICNC là file gì?

PICNC là Raster Image Files - Houdini 3D Compositing Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Side Effects Software.

hình ảnh raster tạo ra bởi Houdini Apprentice, các phiên bản thu gọn của phần mềm mô hình đầy đủ Houdini 3D; bao gồm các giá trị màu, bản đồ màu sắc, và kích thước hình ảnh; sử dụng để lưu trữ các mô hình 3D render.

What is a PICNC file?

Raster image created by Houdini Apprentice, the reduced version of the full Houdini 3D modeling software; includes color values, the color map, and the image size; used for storing rendered 3D models.

Cách mở .PICNC file

Để mở file .PICNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PICNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PICNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PICNC do người dùng đóng góp.

  • Side Effects Houdini Apprentice

Chuyển đổi file .PICNC

File .PICNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *