PICTCLIPPING File

? Cách mở file .PICTCLIPPING? Những phần mềm mở file .PICTCLIPPING và sửa file lỗi. Convert Binary PICTCLIPPING file sang định dạng khác.

.PICTCLIPPING File Extension

   
File name PICTCLIPPING File
File Type Picture Clipping File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PICTCLIPPING là file gì?

PICTCLIPPING là Raster Image Files - Picture Clipping File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Image đã được capture bằng Mac OS X Finder khi một điểm nổi bật dùng và kéo một đồ họa máy tính để bàn; hỗ trợ cả nội dung hình ảnh cũng như dữ liệu văn bản nhúng; thường được sử dụng để sao chép album iTunes đồ họa bìa nghệ thuật.

What is a PICTCLIPPING file?

Image captured by the Mac OS X Finder when a user highlights and drags a graphic to the desktop; supports both image content as well as embedded textual data; often used for copying iTunes album cover art graphics.

Cách mở .PICTCLIPPING file

Để mở file .PICTCLIPPING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PICTCLIPPING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PICTCLIPPING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PICTCLIPPING do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter
  • Apple Finder
  • Apple Finder

Chuyển đổi file .PICTCLIPPING

File .PICTCLIPPING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *