PIGS File

? Cách mở file .PIGS? Những phần mềm mở file .PIGS và sửa file lỗi. Convert Zip PIGS file sang định dạng khác.

.PIGS File Extension

   
File name PIGS File
File Type Packaged Indigo Renderer Scene File
Nhà phát triển Glare Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PIGS là file gì?

PIGS là 3D Image Files - Packaged Indigo Renderer Scene File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Glare Technologies.

cảnh 3D được sử dụng bởi Indigo Renderer, một chương trình được sử dụng để tạo ra hình ảnh photorealistic; tiết kiệm một tập tin cảnh .IGS, nhưng gói nó sử dụng nén ZIP vì vậy kích thước tập tin nhỏ hơn; thường xuất khẩu bằng cách sử dụng plug-in Indigo Renderer, trong đó có sẵn cho một số sản phẩm mô hình 3D, bao gồm 3ds Max, Blender, Cinema 4D, và Maya.

What is a PIGS file?

3D scene used by Indigo Renderer, a program used for generating photorealistic images; saves an .IGS scene file, but packages it using .ZIP compression so the file size is smaller; often exported using the Indigo Renderer plug-in, which is available for several 3D modeling products, including 3ds Max, Blender, Cinema 4D, and Maya.

Cách mở .PIGS file

Để mở file .PIGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIGS do người dùng đóng góp.

  • Glare Technologies Indigo RT
  • Glare Technologies Indigo Renderer
  • Glare Technologies Indigo Renderer

Chuyển đổi file .PIGS

File .PIGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *