PIKA File

? Cách mở file .PIKA? Những phần mềm mở file .PIKA và sửa file lỗi. Convert Binary PIKA file sang định dạng khác.

.PIKA File Extension

   
File name PIKA File
File Type Pika Software Builder Project File
Nhà phát triển Pika Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .PIKA là file gì?

PIKA là Developer Files - Pika Software Builder Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pika Software.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Pika Software Builder, một ứng dụng phát triển phần mềm Windows mà giúp người dùng tạo ra các chương trình Windows (file .EXE) mà không cần phải mã nguồn ghi; tiết kiệm các cửa sổ chương trình cũng như nút, nhãn, lĩnh vực văn bản, hình ảnh, và bất kỳ yếu tố giao diện người dùng khác đã được lưu trong cửa sổ.

What is a PIKA file?

Developer file created by Pika Software Builder, a Windows software development application that helps users create Windows programs (.EXE files) without having to write source code; saves the program window as well as buttons, labels, text fields, images, and any other user interface elements saved in the window.

Cách mở .PIKA file

Để mở file .PIKA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIKA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIKA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIKA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Pika
  • Pika
  • Pika Software Builder

Chuyển đổi file .PIKA

File .PIKA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *