PIPE File

? Cách mở file .PIPE? Những phần mềm mở file .PIPE và sửa file lỗi. Convert N/A PIPE file sang định dạng khác.

.PIPE File Extension

   
File name PIPE File
File Type PIPE-FLO Project File
Nhà phát triển Engineered Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PIPE là file gì?

PIPE là CAD Files - PIPE-FLO Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Engineered Software.

CAD tập tin được tạo ra bởi PIPE-FLO, một chương trình dùng để thiết kế các hệ thống đường ống; cửa hàng một sơ đồ của hệ thống đường ống (series, phân nhánh, hoặc looped) và có thể bao gồm đường ống, máy bơm, máy nén, van điều khiển, và các thành phần khác; sử dụng cho cả hệ thống lỏng và khí.

What is a PIPE file?

CAD file created by PIPE-FLO, a program used for designing piping systems; stores a schematic of the piping system (series, branching, or looped) and can include pipelines, pumps, compressors, control valves, and other components; used for both liquid and gas systems.

Cách mở .PIPE file

Để mở file .PIPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIPE do người dùng đóng góp.

  • Engineered Software PIPE-FLO
  • Engineered Software Flow of Fluids
  • Engineered Software Flow of Fluids
  • Flow of Fluids

Chuyển đổi file .PIPE

File .PIPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *