PIS File

? Cách mở file .PIS? Những phần mềm mở file .PIS và sửa file lỗi. Convert N/A PIS file sang định dạng khác.

.PIS File Extension

   
File name PIS File
File Type PS2DIS Project File
Nhà phát triển ps2dis
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .PIS là file gì?

PIS là Data Files - PS2DIS Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ps2dis.

Dự án tạo ra với ps2dis, PlayStation 2 (PS2) disassembler; được sử dụng để đảo ngược kỹ thuật hoặc tháo game PS2; cho phép "slus" tập tin của một trò chơi PS2 được mở và chỉnh sửa.

What is a PIS file?

Project created with ps2dis, a PlayStation 2 (PS2) disassembler; used for reverse-engineering or disassembling PS2 games; allows the "slus" file of a PS2 game to be opened and edited.

Cách mở .PIS file

Để mở file .PIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Piste
  • Piste

Chuyển đổi file .PIS

File .PIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *