PIXADEX File

? Cách mở file .PIXADEX? Những phần mềm mở file .PIXADEX và sửa file lỗi. Convert Binary PIXADEX file sang định dạng khác.

.PIXADEX File Extension

   
File name PIXADEX File
File Type Pixadex Icon
Nhà phát triển The Iconfactory
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PIXADEX là file gì?

PIXADEX là Raster Image Files - Pixadex Icon, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Iconfactory.

Hình biểu tượng tập tin được sử dụng bởi thanh kẹo và các ứng dụng biểu tượng Pixadex tương thích khác; lưu trữ nhiều hình ảnh ở độ phân giải khác nhau (ví dụ: 512x512, 256x256, 128x128, vv); sử dụng cho việc áp dụng các biểu tượng tùy chỉnh cho hệ điều hành Mac OS X.

What is a PIXADEX file?

Icon image file used by CandyBar and other Pixadex-compatible icon applications; stores multiple images at varying resolutions (i.e., 512x512, 256x256, 128x128, etc.); used for applying custom icons to the Mac OS X operating system.

Cách mở .PIXADEX file

Để mở file .PIXADEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIXADEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIXADEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIXADEX do người dùng đóng góp.

  • Panic CandyBar

Chuyển đổi file .PIXADEX

File .PIXADEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *