PIXELA File

? Cách mở file .PIXELA? Những phần mềm mở file .PIXELA và sửa file lỗi. Convert Binary PIXELA file sang định dạng khác.

.PIXELA File Extension

   
File name PIXELA File
File Type Pixela Project
Nhà phát triển 2DD Entertainment
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PIXELA là file gì?

PIXELA là Raster Image Files - Pixela Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 2DD Entertainment.

tập tin Một PIXELA là một dự án tạo ra bởi PIXELA, một chương trình dùng để tạo và sprites nghệ thuật chỉnh sửa pixel. Nó chứa một dự án mà bao gồm nhiều lớp hình ảnh được vẽ bởi một người dùng. file PIXELA được lưu trong một định dạng lossless, tương tự như các file .PNG.

What is a PIXELA file?

A PIXELA file is a project created by Pixela, a program used to create and edit pixel art sprites. It contains a project that consists of multiple layers of images drawn by a user. PIXELA files are saved in a lossless format, similar to .PNG files.

Cách mở .PIXELA file

Để mở file .PIXELA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIXELA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIXELA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIXELA do người dùng đóng góp.

  • 2DD Entertainment Pixela

Chuyển đổi file .PIXELA

File .PIXELA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *