PJ File

? Cách mở file .PJ? Những phần mềm mở file .PJ và sửa file lỗi. Convert Zip PJ file sang định dạng khác.

.PJ File Extension

   
File name PJ File
File Type Project64 Saved State File
Nhà phát triển Project64
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PJ là file gì?

PJ là Game Files - Project64 Saved State File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Project64.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Project64 (Pj64), một giả lập Nintendo 64; lưu trữ các trạng thái lưu trữ của một trò chơi trong một định dạng ZIP nén; sử dụng để lưu và tải ảnh chụp mô phỏng trong gameplay.

What is a PJ file?

Saved game file created by Project64 (PJ64), a Nintendo 64 emulator; stores the saved state of a game in a compressed .ZIP format; used for saving and loading emulated snapshots during gameplay.

Cách mở .PJ file

Để mở file .PJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJ do người dùng đóng góp.

  • Project64
  • Visagesoft eXPert PDF
  • Visagesoft eXPert PDF
  • Media Player Classic
  • Serveur d'Impression eXPert PDF
  • Visage PDF Printer
  • Visage PDF Printer

Chuyển đổi file .PJ

File .PJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *