PL1 File

? Cách mở file .PL1? Những phần mềm mở file .PL1 và sửa file lỗi. Convert N/A PL1 file sang định dạng khác.

.PL1 File Extension

   
File name PL1 File
File Type 1PL/I Source Code
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PL1 là file gì?

PL1 là Developer Files - 1PL/I Source Code, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Chương trình viết bằng PL / I (Lập trình ngôn ngữ Một), một ngôn ngữ thiết kế chủ yếu cho xử lý dữ liệu các ứng dụng; hỗ trợ đệ quy và lập trình có cấu trúc; thiết kế được đánh giá cao có cấu trúc, nhưng cũng là dạng tự do, có các từ khóa không reserved.

What is a PL1 file?

Program written in PL/I (Programming Language One), a language designed primarily for data processing applications; supports recursion and structured programming; designed to be highly-structured, yet is also free-form, having no reserved keywords.

Cách mở .PL1 file

Để mở file .PL1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PL1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PL1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PL1 do người dùng đóng góp.

  • IndigoStar PerlEdit
  • Lacerte Tax Planner
  • Lacerte Tax Planner
  • Chief Architect Home Designer Suite
  • Better Homes and Gardens Home Designer
  • Chief Architect Application
  • Chief Architect Application

Chuyển đổi file .PL1

File .PL1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *