PL2 File

? Cách mở file .PL2? Những phần mềm mở file .PL2 và sửa file lỗi. Convert N/A PL2 file sang định dạng khác.

.PL2 File Extension

   
File name PL2 File
File Type 3D Home Architect Second Level Floor Plan
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PL2 là file gì?

PL2 là 3D Image Files - 3D Home Architect Second Level Floor Plan, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Broderbund.

Xây dựng kế hoạch sàn tạo ra với 3D Home Kiến trúc sư Deluxe, một chương trình thiết kế nhà; cửa hàng bố trí tầng hai, có thể bao gồm đối tượng vật lý cùng với các vật liệu bề mặt tùy chỉnh và màu sắc.

What is a PL2 file?

Building floor plan created with 3D Home Architect Deluxe, a home design program; stores the second floor layout, which may include physical objects along with custom surface materials and colors.

Cách mở .PL2 file

Để mở file .PL2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PL2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PL2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PL2 do người dùng đóng góp.

  • Broderbund 3D Home Architect Deluxe
  • Lacerte Tax Planner
  • Lacerte Tax Planner
  • Chief Architect Home Designer Suite
  • Better Homes and Gardens Home Designer
  • Chief Architect Application
  • Chief Architect Application

Chuyển đổi file .PL2

File .PL2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *