PLAGUEINC File

? Cách mở file .PLAGUEINC? Những phần mềm mở file .PLAGUEINC và sửa file lỗi. Convert Zip PLAGUEINC file sang định dạng khác.

.PLAGUEINC File Extension

   
File name PLAGUEINC File
File Type Plague Inc. Custom Scenario File
Nhà phát triển Ndemic Creations
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PLAGUEINC là file gì?

PLAGUEINC là Game Files - Plague Inc. Custom Scenario File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ndemic Creations.

tập tin Một PLAGUEINC chứa một kịch bản tùy chỉnh cho Plague Inc, Android và iOS trò chơi mà bạn tạo ra một căn bệnh để tiêu diệt nhân loại. Nó lưu trữ nhiều file .TXT có chứa chi tiết kịch bản, chẳng hạn như hành động của chính phủ, số liệu thống kê hiệu quả môi trường, yêu cầu chữa bệnh, các thuộc tính quốc gia, và các thông tin khác. file PLAGUEINC được nén với ZIP nén.

What is a PLAGUEINC file?

A PLAGUEINC file contains a custom scenario for Plague Inc., an Android and iOS game where you create a disease in order to destroy humanity. It stores multiple .TXT files that contain scenario details, such as government actions, environmental effectiveness stats, cure requirements, country attributes, and other information. PLAGUEINC files are compressed with ZIP compression.

Cách mở .PLAGUEINC file

Để mở file .PLAGUEINC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAGUEINC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAGUEINC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAGUEINC do người dùng đóng góp.

  • Ndemic Creations Plague Inc.

Chuyển đổi file .PLAGUEINC

File .PLAGUEINC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *