PLAIN File

? Cách mở file .PLAIN? Những phần mềm mở file .PLAIN và sửa file lỗi. Convert Text PLAIN file sang định dạng khác.

.PLAIN File Extension

   
File name PLAIN File
File Type Plain Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PLAIN là file gì?

PLAIN là Text Files - Plain Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PLAIN là một tập tin văn bản đơn giản có thể được mở bằng bất kỳ soạn thảo văn bản. Nó chứa văn bản đơn giản không có định dạng đặc biệt. file PLAIN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như lưu trữ một phiên bản văn bản đơn giản của một tài liệu, một bản sao của một email dưới dạng HTML, hoặc biên lai từ một doanh nghiệp.

What is a PLAIN file?

A PLAIN file is a plain text file that can be opened by any text editor. It contains plain text with no special formatting. PLAIN files may be used for a variety of purposes, such as storing a plain text version of a document, a copy of an email in HTML, or a receipt from a business.

Cách mở .PLAIN file

Để mở file .PLAIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAIN do người dùng đóng góp.

 • gedit
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft WordPad
 • Microsoft Word 2019
 • Corel WordPerfect X9
 • Corel WordPerfect X9
 • KWrite
 • Notepad++
 • Notepad2
 • Geany

Chuyển đổi file .PLAIN

File .PLAIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *