PLAN File

? Cách mở file .PLAN? Những phần mềm mở file .PLAN và sửa file lỗi. Convert N/A PLAN file sang định dạng khác.

.PLAN File Extension

   
File name PLAN File
File Type Calligra Plan Document
Nhà phát triển Calligra
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PLAN là file gì?

PLAN là Data Files - Calligra Plan Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Calligra.

kế hoạch dự án tạo ra bởi Plan Calligra, một chương trình quản lý dự án bao gồm với Calligra Suite; lưu trữ một danh sách các nhiệm vụ, nguồn lực, và một thời gian, cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ; được sử dụng để lưu trữ thông tin cho các dự án quy mô trung bình.

What is a PLAN file?

Project plan created by Calligra Plan, a project management program included with the Calligra Suite; stores a list of tasks, resources, and a timeline, as well as the completion level of tasks; used for storing information for mid-sized projects.

Cách mở .PLAN file

Để mở file .PLAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAN do người dùng đóng góp.

  • Chief Architect Premier
  • Home Designer Pro
  • Home Designer Pro
  • Chief Architect Premier Trial
  • Home Designer Architectural
  • Home Designer Pro Trial
  • Home Designer Pro Trial

Chuyển đổi file .PLAN

File .PLAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *