PLANNER File

? Cách mở file .PLANNER? Những phần mềm mở file .PLANNER và sửa file lỗi. Convert Binary PLANNER file sang định dạng khác.

.PLANNER File Extension

   
File name PLANNER File
File Type Gnome Planner File
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PLANNER là file gì?

PLANNER là Data Files - Gnome Planner File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The GNOME Project.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Planner, một chương trình quản lý dự án; có thể bao gồm một biểu đồ Gantt, nhiệm vụ, nguồn lực, và sử dụng tài nguyên; được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án cho tiết kiệm kế hoạch dự án và theo dõi sự tiến bộ.

What is a PLANNER file?

Project file created by Planner, a project management program; can include a Gantt chart, tasks, resources, and resource utilization; used by project managers for saving project plans and tracking progress.

Cách mở .PLANNER file

Để mở file .PLANNER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLANNER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLANNER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLANNER do người dùng đóng góp.

  • Gnome Planner
  • Planner
  • Planner

Chuyển đổi file .PLANNER

File .PLANNER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *