PLANTUML File

? Cách mở file .PLANTUML? Những phần mềm mở file .PLANTUML và sửa file lỗi. Convert Text PLANTUML file sang định dạng khác.

.PLANTUML File Extension

   
File name PLANTUML File
File Type PlantUML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .PLANTUML là file gì?

PLANTUML là Text Files - PlantUML File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi PlantUML, một người sáng tạo sơ đồ UML được sử dụng trong các chương trình như Sublime Text Editor hoặc ngôn ngữ lập trình như HTML; tương tự như các tập tin .PU; chứa mã tham chiếu bởi PlantUML để tạo ra hình ảnh biểu đồ có thể được tạo ra dưới dạng file PNG hoặc .svg; tạo ra trình tự, trường hợp sử dụng, lớp, hoạt động, thành phần, tiểu bang, và sơ đồ đối tượng.

What is a PLANTUML file?

File created by PlantUML, a UML diagram creator used within programs like Sublime Text Editor or programming language like HTML; same as the .PU file; contains code referenced by PlantUML to create diagram images that can be generated as .PNG or .SVG files; creates sequence, use case, class, activity, component, state, and object diagrams.

Cách mở .PLANTUML file

Để mở file .PLANTUML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLANTUML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLANTUML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLANTUML do người dùng đóng góp.

  • PlantUML

Chuyển đổi file .PLANTUML

File .PLANTUML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *