PLAYGROUND File

? Cách mở file .PLAYGROUND? Những phần mềm mở file .PLAYGROUND và sửa file lỗi. Convert N/A PLAYGROUND file sang định dạng khác.

.PLAYGROUND File Extension

   
File name PLAYGROUND File
File Type Xcode Playground File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PLAYGROUND là file gì?

PLAYGROUND là Developer Files - Xcode Playground File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Apple Xcode, một IDE sử dụng để tạo iOS và OS X ứng dụng; tiết kiệm một khu vực làm việc tương tác để các lập trình viên có thể viết và mã kiểm tra trong thời gian thực khi họ phát triển; chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Swift của Apple, được phát hành với iOS 8 và OS X Yosemite.

What is a PLAYGROUND file?

Developer file created by Apple Xcode, an IDE used for creating iOS and OS X apps; saves an interactive work area so that programmers can write and test code in real-time while they develop; contains source code written in Apple's Swift programming language, which was released with iOS 8 and OS X Yosemite.

Cách mở .PLAYGROUND file

Để mở file .PLAYGROUND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAYGROUND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAYGROUND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAYGROUND do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PLAYGROUND

File .PLAYGROUND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *