PLC File

? Cách mở file .PLC? Những phần mềm mở file .PLC và sửa file lỗi. Convert N/A PLC file sang định dạng khác.

.PLC File Extension

   
File name PLC File
File Type PL/B Source File
Nhà phát triển Sunbelt
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PLC là file gì?

PLC là Developer Files - PL/B Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sunbelt.

Chương trình tập tin mã nguồn tạo ra với Sunbelt PL / B; viết bằng ngôn ngữ lập trình PL / B, một trình độ cao, tiếng Anh như ngôn ngữ tối ưu hóa cho màn hình, tập tin, và thao tác chuỗi.

What is a PLC file?

Program source code file created with Sunbelt PL/B; written in the PL/B programming language, a high-level, English-like language optimized for screen, file, and string manipulation.

Cách mở .PLC file

Để mở file .PLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLC do người dùng đóng góp.

  • AIMP3
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • AIMP2
  • AIMP
  • JetAudio Plus XCV Edition
  • JetAudio Plus XCV Edition

Chuyển đổi file .PLC

File .PLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *