PLSC File

? Cách mở file .PLSC? Những phần mềm mở file .PLSC và sửa file lỗi. Convert N/A PLSC file sang định dạng khác.

.PLSC File Extension

   
File name PLSC File
File Type Messenger Plus! Live Script File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .PLSC là file gì?

PLSC là Executable Files - Messenger Plus! Live Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script được viết cho Messenger Plus! Live, một add-on cho Windows Live Messenger; bổ sung thêm chức năng cho chương trình nhắn tin Windows; cũng có thể cho phép Windows Live Messenger để tương tác với các chương trình khác.

What is a PLSC file?

Script written for Messenger Plus! Live, an add-on for Windows Live Messenger; adds extra functionality to the Windows messaging program; may also allow Windows Live Messenger to interact with other programs.

Cách mở .PLSC file

Để mở file .PLSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLSC do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Windows Live Messenger
  • Windows Live Messenger
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PLSC

File .PLSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *