PLTSUITE File

? Cách mở file .PLTSUITE? Những phần mềm mở file .PLTSUITE và sửa file lỗi. Convert Text PLTSUITE file sang định dạng khác.

.PLTSUITE File Extension

   
File name PLTSUITE File
File Type Safari Page Load Test Suite File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PLTSUITE là file gì?

PLTSUITE là Developer Files - Safari Page Load Test Suite File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Kiểm tra tập tin được sử dụng bởi các nhà phát triển với trình duyệt web Safari; lưu trữ một danh sách các URL có thể được sử dụng như trường hợp thử nghiệm khi xử lý các trang trong trình duyệt; thường được sử dụng bởi các nhà phát triển bên thứ ba để thử nghiệm các phần mở rộng trình duyệt Safari.

What is a PLTSUITE file?

Test file used by developers with the Safari Web browser; stores a list of URLs that can be used as test cases when rendering pages in the browser; commonly used by third-party developers for testing Safari extensions.

Cách mở .PLTSUITE file

Để mở file .PLTSUITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLTSUITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLTSUITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLTSUITE do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari

Chuyển đổi file .PLTSUITE

File .PLTSUITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *