PLW File

? Cách mở file .PLW? Những phần mềm mở file .PLW và sửa file lỗi. Convert N/A PLW file sang định dạng khác.

.PLW File Extension

   
File name PLW File
File Type 132-bit Windows IDA Plugin Module
Nhà phát triển Hex-Rays
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .PLW là file gì?

PLW là Plugin Files - 132-bit Windows IDA Plugin Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hex-Rays.

Windows 32-bit cắm module được sử dụng bởi IDA (The Interactive disassembler), một trình gỡ lỗi đa xử lý và tách rời; chứa dữ liệu viết bằng C ++ mà mở rộng chức năng của công cụ IDA.

What is a PLW file?

32-bit Windows plugin module used by IDA (The Interactive Disassembler), a multi-processor debugger and disassembler; contains data written in C++ that extends the functionality of the IDA tool.

Cách mở .PLW file

Để mở file .PLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLW do người dùng đóng góp.

  • Hex-Rays IDA

Chuyển đổi file .PLW

File .PLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *