PLX File

? Cách mở file .PLX? Những phần mềm mở file .PLX và sửa file lỗi. Convert Text PLX file sang định dạng khác.

.PLX File Extension

   
File name PLX File
File Type 1Perl Executable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .PLX là file gì?

PLX là Executable Files - 1Perl Executable File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

chương trình thực thi viết bằng các ngôn ngữ lập trình Perl; thường được sử dụng cho các ứng dụng Web được chạy trên một máy chủ Web, nhưng có thể chạy trên bất kỳ hệ thống bao gồm một thông dịch Perl.

What is a PLX file?

Executable program written in the Perl programming language; often used for Web applications that are run on a Web server, but may be run on any system that includes a Perl interpreter.

Cách mở .PLX file

Để mở file .PLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLX do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones BBEdit
  • ActiveState ActivePerl
  • ActiveState ActivePerl
  • Microsoft IIS
  • Media Player Classic
  • Plaxis
  • Plaxis

Chuyển đổi file .PLX

File .PLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *