PLX64 File

? Cách mở file .PLX64? Những phần mềm mở file .PLX64 và sửa file lỗi. Convert N/A PLX64 file sang định dạng khác.

.PLX64 File Extension

   
File name PLX64 File
File Type 64-bit Linux IDA Plugin Module
Nhà phát triển Hex-Rays
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PLX64 là file gì?

PLX64 là Plugin Files - 64-bit Linux IDA Plugin Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hex-Rays.

64-bit Linux cắm module được sử dụng bởi IDA (The Interactive disassembler), một công cụ đa xử lý sử dụng để gỡ lỗi và các file thực thi tháo rời thành mã ngôn ngữ lắp ráp ở mức độ thấp; chứa một plugin viết bằng C ++ mà kéo dài khả năng của các công cụ IDA.

What is a PLX64 file?

64-bit Linux plugin module used by IDA (The Interactive Disassembler), a multi-processor tool used to debug and disassemble executable files into low-level assembly language code; contains a plugin written in C++ that extends the capabilities of the IDA tool.

Cách mở .PLX64 file

Để mở file .PLX64 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLX64 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLX64

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLX64 do người dùng đóng góp.

  • Hex-Rays IDA

Chuyển đổi file .PLX64

File .PLX64 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *