PLY File

? Cách mở file .PLY? Những phần mềm mở file .PLY và sửa file lỗi. Convert N/A PLY file sang định dạng khác.

.PLY File Extension

   
File name PLY File
File Type 1Finale Playback File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (12 Bình chọn)

File .PLY là file gì?

PLY là Audio Files - 1Finale Playback File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

tập tin âm nhạc được tạo ra bởi phần mềm Finale ký hiệu âm nhạc; lưu dữ liệu âm thanh cho bản nhạc có thể được phát lại trong phần mềm; sử dụng để chơi bản nhạc.

What is a PLY file?

Music file created by Finale music notation software; saves audio data for sheet music that can be played back in the software; used for playing musical compositions.

Cách mở .PLY file

Để mở file .PLY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLY do người dùng đóng góp.

  • Blaze Media Pro
  • Client Bookkeeping Solution
  • Client Bookkeeping Solution
  • 3D-Tool
  • progeCAD Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PLY

File .PLY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *