PM File

? Cách mở file .PM? Những phần mềm mở file .PM và sửa file lỗi. Convert N/A PM file sang định dạng khác.

.PM File Extension

   
File name PM File
File Type 1Unix XV Graphic File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (25 Bình chọn)

File .PM là file gì?

PM là Raster Image Files - 1Unix XV Graphic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

định dạng hình ảnh bitmap được tạo ra bởi chương trình Unix "xv", một chương trình xử lý ảnh tương tác cho X Window System; cũng là một sử dụng bởi IBM OS / 2 Presentation Manager.

What is a PM file?

Bitmap image format generated by the Unix program "xv," an interactive image manipulation program for the X Window System; also a used by IBM's OS/2 Presentation Manager.

Cách mở .PM file

Để mở file .PM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PM do người dùng đóng góp.

  • Edge Code CC
  • XnView
  • XnView
  • Parallels Tools Center
  • TeraPad
  • Perl Express
  • Perl Express

Chuyển đổi file .PM

File .PM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *