PM4 File

? Cách mở file .PM4? Những phần mềm mở file .PM4 và sửa file lỗi. Convert N/A PM4 file sang định dạng khác.

.PM4 File Extension

   
File name PM4 File
File Type PageMaker 4 Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PM4 là file gì?

PM4 là Page Layout Files - PageMaker 4 Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tài liệu trang bố trí được tạo ra bởi Adobe PageMaker 4; có thể bao gồm văn bản định dạng và hình ảnh và nhiều trang; sử dụng cho các tài liệu quảng cáo tạo ra, tờ rơi quảng cáo và các văn bản đặc biệt có định dạng khác.

What is a PM4 file?

Page layout document created by Adobe PageMaker 4; may include formatted text and images and multiple pages; used for created brochures, flyers, and other specially-formatted documents.

Cách mở .PM4 file

Để mở file .PM4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PM4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PM4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PM4 do người dùng đóng góp.

  • Adobe PageMaker 7
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Mach5 PopMonger
  • Play Manager Professional Edition
  • Play Manager Standard Edition
  • Play Manager Standard Edition

Chuyển đổi file .PM4

File .PM4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *