PM5 File

? Cách mở file .PM5? Những phần mềm mở file .PM5 và sửa file lỗi. Convert N/A PM5 file sang định dạng khác.

.PM5 File Extension

   
File name PM5 File
File Type PageMaker 5.0 Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .PM5 là file gì?

PM5 là Page Layout Files - PageMaker 5.0 Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tài liệu trang bố trí được tạo ra bởi Adobe PageMaker 5, một chương trình để tạo ấn chất lượng cao; có thể là một bản tin, tờ rơi, tờ rơi, hoặc loại văn bản khác; bao gồm văn bản, đồ họa và trang định dạng dữ liệu.

What is a PM5 file?

Page layout document created by Adobe PageMaker 5, a program for creating high-quality publications; may be a newsletter, brochure, flyer, or other type of document; includes text, graphics, and page formatting data.

Cách mở .PM5 file

Để mở file .PM5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PM5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PM5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PM5 do người dùng đóng góp.

  • Adobe PageMaker 7
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • Adobe PageMaker
  • Adobe Premiere Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PM5

File .PM5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *