PM6 File

? Cách mở file .PM6? Những phần mềm mở file .PM6 và sửa file lỗi. Convert N/A PM6 file sang định dạng khác.

.PM6 File Extension

   
File name PM6 File
File Type PageMaker 6.0 Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .PM6 là file gì?

PM6 là Page Layout Files - PageMaker 6.0 Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tài liệu trang bố trí được tạo ra bởi Adobe PageMaker 6; sử dụng để tạo các bản tin, tài liệu quảng cáo và các văn bản khác với định dạng trang chuyên.

What is a PM6 file?

Page layout document created by Adobe PageMaker 6; used for creating newsletters, brochures, and other documents with specialized page formatting.

Cách mở .PM6 file

Để mở file .PM6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PM6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PM6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PM6 do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe PageMaker 7
  • Adobe PageMaker 7
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Adobe R PageMaker R
  • PM6
  • PM6

Chuyển đổi file .PM6

File .PM6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *