PMATRIX File

? Cách mở file .PMATRIX? Những phần mềm mở file .PMATRIX và sửa file lỗi. Convert Binary PMATRIX file sang định dạng khác.

.PMATRIX File Extension

   
File name PMATRIX File
File Type Priority Matrix Project File
Nhà phát triển Appfluence
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PMATRIX là file gì?

PMATRIX là Data Files - Priority Matrix Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Appfluence.

Tập tin được tạo ra bởi Priority Matrix, một chương trình sử dụng cho việc lập kế hoạch, theo dõi và tổ chức ưu tiên qua các dự án và các thiết bị; bao gồm thông tin ưu tiên cho chương trình nghị sự, nhiệm vụ, và các hành động khác; được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án và cũng trong môi trường nhóm hợp tác cung cấp thông tin dự án chia sẻ.

What is a PMATRIX file?

File created by Priority Matrix, a program used for planning, tracking, and organizing priorities across projects and devices; includes priority information for agendas, tasks, and other action items; used by project managers and also within collaborative team environments for sharing project information.

Cách mở .PMATRIX file

Để mở file .PMATRIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMATRIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMATRIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMATRIX do người dùng đóng góp.

  • Appfluence Priority Matrix
  • Priority Matrix Pro by Appfluence version
  • Priority Matrix Pro by Appfluence version

Chuyển đổi file .PMATRIX

File .PMATRIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *