PMC File

? Cách mở file .PMC? Những phần mềm mở file .PMC và sửa file lỗi. Convert N/A PMC file sang định dạng khác.

.PMC File Extension

   
File name PMC File
File Type Performance Monitor Counter File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .PMC là file gì?

PMC là Settings Files - Performance Monitor Counter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa cài đặt cho Performance Monitor, một hệ thống chương trình giám sát cho Windows NT và Windows Server; bao gồm biểu đồ tùy chọn cấu hình và thiết lập Counter Monitor mà cụ thể mà xử lý theo dõi.

What is a PMC file?

Contains settings for Performance Monitor, a system monitoring program for Windows NT and Windows Server; includes charting configuration options and Counter Monitor settings that specific which processes to monitor.

Cách mở .PMC file

Để mở file .PMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMC do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .PMC

File .PMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *