PMD File

? Cách mở file .PMD? Những phần mềm mở file .PMD và sửa file lỗi. Convert Binary PMD file sang định dạng khác.

.PMD File Extension

   
File name PMD File
File Type 1PageMaker Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (134 Bình chọn)

File .PMD là file gì?

PMD là Page Layout Files - 1PageMaker Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một PMD là một file bố trí trang tạo ra với Adobe PageMaker, một chương trình được sử dụng để tạo ra các ấn phẩm chuyên nghiệp như các bản tin và tài liệu quảng cáo. Nó chứa văn bản định dạng, hình ảnh, và các đối tượng vẽ. PMD cũng tập tin hình ảnh hỗ trợ tạo ra các chương trình Adobe khác.

What is a PMD file?

A PMD file is a page layout file created with Adobe PageMaker, a program used for creating professional publications such as newsletters and brochures. It contains formatted text, images, and drawn objects. PMD files also support images created in other Adobe programs.

Cách mở .PMD file

Để mở file .PMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMD do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign CS6
  • Adobe PageMaker 7
  • Adobe PageMaker 7
  • PlanMaker
  • BioEdit
  • PlanMaker Viewer
  • PlanMaker Viewer

Chuyển đổi file .PMD

File .PMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *