PMDX File

? Cách mở file .PMDX? Những phần mềm mở file .PMDX và sửa file lỗi. Convert N/A PMDX file sang định dạng khác.

.PMDX File Extension

   
File name PMDX File
File Type PlanMaker Spreadsheet
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .PMDX là file gì?

PMDX là Spreadsheet Files - PlanMaker Spreadsheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PMDX là một tập tin bảng tính được tạo ra bởi PlanMaker, một chương trình bảng tính với SoftMaker Office. Nó lưu trữ dữ liệu trong các tế bào sắp xếp trong một mạng lưới các hàng và cột.  PMDX cũng tập tin di động hỗ trợ định dạng, công thức, biểu đồ và nhiều sheet.

What is a PMDX file?

A PMDX file is a spreadsheet file created by PlanMaker, a spreadsheet program included with Softmaker Office. It stores data in cells arranged in a grid of rows and columns. PMDX files also support cell formatting, formulas, charts, and multiple sheets.

Cách mở .PMDX file

Để mở file .PMDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMDX do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Office HD: PlanMaker BASIC
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office

Chuyển đổi file .PMDX

File .PMDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *