PMG File

? Cách mở file .PMG? Những phần mềm mở file .PMG và sửa file lỗi. Convert Binary PMG file sang định dạng khác.

.PMG File Extension

   
File name PMG File
File Type 1PageMaker Group File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .PMG là file gì?

PMG là Vector Image Files - 1PageMaker Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

File được tạo ra bởi PageMaker, một chương trình dùng để tạo ra bố cục trang; chứa một đồ họa .eps, trong đó bao gồm cả một hình ảnh độ phân giải thấp raster và dữ liệu PostScript cho các bản in độ phân giải cao; tạo ra bằng cách sử dụng "PS Nhóm nó" tính năng, trong đó nhóm đối tượng với nhau và thay thế đồ họa trang với một tập tin PMG tạo ra.

What is a PMG file?

File created by PageMaker, a program used to create page layouts; contains an .EPS graphic, which includes both a low resolution raster graphic and PostScript data for high resolution prints; created using the "PS Group it" feature, which groups objects together and replaces the page graphics with a generated PMG file.

Cách mở .PMG file

Để mở file .PMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMG do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe PageMaker 7
  • Adobe PageMaker 7
  • Stuffit Expander
  • Adobe Photoshop Elements Editor
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .PMG

File .PMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *